Get Adobe Flash player
Dzisiaj jest: 16 Czerwiec 2021    |    Imieniny obchodzą: Alina, Aneta, Justyna

Zasady bezpieczeństwa w łucznictwie dla instruktorów-nauczycieli strzelania z łuku.

Zasady bezpieczeństwa w łucznictwie dotyczą zarówno sprzętu, jego użytkowania, jak i zachowań uczniów. Instruktor powinien ostrzegać o możliwości zaistnienia niebezpiecznych sytuacji podczas prowadzenia szkolenia lub zawodów.

Wyposażenie osobiste

Łuk

Upewnij się, ż każdy łucznik posiada łuk o długości odpowiadającej jego długości naciągu. To zminimalizuje ucisk palców oraz wyeliminuje niebezpieczeństwo złamania łuku przez przeciągnięcie .
Upewnij się, że wszyscy uczniowie potrafią prawidłowo założyć cięciwę, aby uchronić się od zaklinowania palców między cięciwą a przodem łuku na końcówkach. Upewnij się, że trzymają kciuk i pozostałe palce na krawędzi ramienia łuku. Powinni też sprawdzić, czy cięciwa stabilnie układa się w wycięciach po obu stronach łuku, zanim pozwolą łukowi się wyprostować, Przypomi-naj, że napięcie łuku powinno być zwalniane powoli.
Dobrym pomysłem jest sprawdzanie przez uczniów odległości cięciwy przed pierwszym strzałem, ponieważ zbyt mała odległość cięciwy spowoduje, że uderzy ona w nadgarstek (klepnięcie nadgarstka), zaś zbyt duża wysokość wywoła uderzenie w łokieć powyżej naramiennika.
Należy przypominać uczniom, by upewniali się, czy cięciwa jest odpowiednio przygotowana do strzelania. Nie powinno się używać cięciw z postrzępionymi albo poprzerywanymi owijkami w okolicy wycięć w ramionach lub przerwanymi nitkami. Przerwana owijka powinna być naprawiona.
Uczeń powinien się upewnić, czy siodełko na cięciwie nie jest za małe ani za duże. Zbyt mała średnica siodełka powoduje, że strzała ślizga się po cięciwie przy pełnym naciągu, natomiast siodełko o zbyt dużej średnicy może złamać nasadkę strzały.

Nigdy nie pozwalaj uczniom kłaść łuków czy też strzał na ziemi.
Zaopatrz klasę w boczne kołczany oraz wieszaki na łuki lub w kołczany ziemne. Zawodnicy zwykle przywożą na zawody swoje własne kołczany.
W uzupełnieniu nauki strzelania uczniowie powinni potrafić prawidłowo przechowywać łuki oraz zdjąć z nich cięciwę.

Strzały

Upewnij się, że strzały, którymi strzelają uczniowie, są wystarczająco długie, gdyż przecią-gnięta strzała może uderzyć w łuk lub w rękę łuczną. Lepiej jest mieć strzałę za długą niż za krótką. Dla początkującego strzała powinna wystawać 2,5 cm poza tył łuku przy pełnym naciągu.

Nigdy nie pozwalaj uczniowi strzelać strzałą pękniętą, z uszkodzoną nasadką lub grotem.
Naucz uczniów kontrolować strzały i nasadki po zakończeniu strzelania.
Przy naprawie strzał upewnij się, że przy lotkach lub nasadce nie wyciekł nadmiar kleju, który mógłby zastygnąć w formie bryłki z ostrymi krawędziami i przeciąć palce.

Ubiór, akcesoria łucznicze, itp.
Łucznicy powinni ubierać się w obcisłą odzież, raczej bez kieszeni z przodu, a jeżeli już są, to powinny być puste, lecz nawet wówczas może być konieczne założenie plastronu chroniącego ubranie, aby ustrzec się przed zahaczeniem cięciwy o kieszeń.
Długie włosy powinny być spięte z tyłu, aby nie wplątały się w cięciwę przy pełnym nacią-gu.
Wszyscy uczniowie powinni używać naramienników, oraz skórek na place lub rękawic.

Strzelanie na otwartym terenie

Odległości przy strzelaniu:

dla dzieci - 10,15, 20, 25 m
dla młodzików - 30, 40, 50 m
dla juniorów/ek młodszych - 30, 50, 40, 60, 70 m
dla juniorek - 30, 50, 60, 70 m
dla juniorów - 30, 50, 70, 90 m
dla kobiet - 30, 50, 60, 70 m
dla mężczyzn - 30, 50, 70, 90 m

Po obu stronach terenu, na którym odbywa się strzelanie, za celem wymagane jest co naj-mniej 20 metrów wolnej przestrzeni. Teren powinien być wyraźnie ogrodzony, co uczyni bezpiecz-nymi strzały, które nie trafiły do celu. Przy mniejszej wolnej przestrzeni powinna zostać użyta siatka (w wielu społecznościach łucznictwo podwórkowe na terenie zabudowanym
jest zakazane jako szczególnie niebezpieczne).

Maty powinny być pochylone do tyłu o około 12-18 stopni, a stojak należy przywiązać do kołka wbitego w ziemię. Zakotwiczenie go w ziemi zapobiega przewróceniu przez silniejszy powiew wiatru.

Jeżeli w tym samym czasie trzeba strzelać na różne odległości, wszyscy łucznicy muszą strzelać z jednej linii, a cele powinny być umieszczone w różnych odległościach od linii strzału, dla uzyskania pożądanych dystansów.

Kiedy kolejka strzelania się zakończy, idąc do celu zdejmij wiązanie, szczególnie jeżeli ist-nieje niebezpieczeństwo poślizgnięcia się lub wywrócenia.

Kiedy zbierasz strzały za celem, zostaw łuk przed tarczą. Będzie to ostrzeżeniem dla na-stępnej grupy łuczników, że za tarczami wciąż ktoś jest.

Przy planowaniu strzelania na otwartym to-rach, należy położyć szczególną uwagę na to, żeby stanowiska strzeleckie i ścieżki znajdo-wały się poza zasięgiem strzał z innych sta-nowisk.

Nigdy nie cofaj się z łukiem.
Nigdy nie mierz ani nie strzelaj do niczego oprócz tarczy.
W pomieszczeniu zamkniętym wszelkie drzwi w pobliżu tarcz powinny być zamknięte na klucz lub zaryglowane.
Aby chronić strzały, ściany oraz inne materiały znajdujące się za celem, należy używać odpowiednich siatek ochronnych.

Bezpieczeństwo strzelania

Każde strzelanie - czy dla treningu, czy na punkty - powinno być nadzorowane. Dobrym pomysłem jest od razu przyzwyczaić uczniów do strzelania w systemie gwizdkowym. D)a począt-kujących zaleca się następujące sygnały:
• jeden gwizdek - komenda: strzelać,
• dwa gwizdki - zmiana kolejki,
• trzy gwizdki - iść po strzały,
• cztery lub więcej gwizdków - niebezpieczeństwo, przerwać strzelanie.

Przed zezwoleniem łucznikom na strzał, upewnij się, że nikt nie znajduje się za tarczami
Pozwalaj uczniom zakładać strzałę na łuk tylko po sygnale gwizdka.
Nigdy nie pozwalaj uczniom napinać łuku ze strzałą lub bez niej, jeśli nie mierzą do tarczy.
Nigdy nie powinni puszczać napiętej cięciwy bez strzały, gdyż grozi to zerwaniem cięciwy lub złamaniem łuku.

Upewnij się, że wszyscy uczniowie albo stoją na linii w rozkroku (strzelanie do celu) albo stoją przed linią (strzelanie polowe).
Sprawdź czy wszyscy mają celowniki ustawione na dystans, z którego będą strzelać, W po-czątkujących klasach instruktor powinien pomóc każdemu uczniowi wyregulować celownik, aby zminimalizować problem strzelania ponad lub poniżej celu (patrz rozdział 5.1, Pierwsze lekcje łucznictwa, zamieszczono tam instrukcje jak pomagać początkującym łucznikom ustawiać celow-niki).
Przy zakładaniu strzał uczniowie powinni kierować strzałę grotem w stronę tarczy. Powinni się również upewnić, że nasadka dokładnie obejmuje cięciwę, by strzała nie zsunęła się przy nacią-ganiu, co spowoduje niecelny strzał.
Jeśli strzała upadła na ziemię, tucznik powinien ją odzyskać stojąc na linii i nie ruszając stóp przyciągnąć ją końcówką łuku. Jeśli strzała znajdzie się poza zasięgiem łuku, gdy łucznik stoi na linii (nie ruszając stóp), uważana jest za wystrzeloną. W żadnym wypadku nie pozwalaj strzelcowi postawić nogi za linią, dopóki nie rozlegnie się gwizdek i strzelanie zostanie przerwane.

Zbieranie strzał

Idąc do tarczy wszyscy łucznicy powinni uważać na strzały leżące lub wbite w ziemię, aby nie nadepnąć lub nie wpaść na nie. Powinni mieć założone buty chroniące przed rozcięciem stopy przez strzałę.

Jeśli strzała zaplątała się w trawę, łucznik powinien ją uchwycić jak najbliżej grotu i wycią-gnąć z powrotem po tej samej linii, po której wbita się w trawę- Nigdy nie należy podnosić strzały w górę z ziemi. Jeżeli strzała leży w trawie tak głęboko, że nawet lotki są przykryte, łucznik powi-nien znaleźć grot i ostrożnie wyciągnąć strzałę z trawy zgodnie z kierunkiem, w jakim ustawiony jest grot. To chroni przed uszkodzeniem lotek.

Schylając się aby podnieść formularze punktowe, czy też strzały, które upadły blisko przed celem, łucznik powinien zachować ostrożność, żeby nie zahaczyć o strzały wbite w tarczę.
Najlepszą dla łucznika metodą na bezpieczne wyciągnięcie strzały z tarczy polega na oparciu jednej ręki o tarczę obok wyciąganej strzały i chwycenie jej przy punkcie wbicia - wówczas można ją wyciągnąć delikatnym ruchem obrotowym. Gdy strzała jest już wyciągnięta, powinna zostać umieszczona pod kciukiem ręki opierającej się o tarczę i zwrócona grotem ku górze.
Podczas gdy jeden łucznik wyjmuje strzały, inni powinni stać z boku tarczy. To eliminuje możliwość uderzenia kogoś strzałą właśnie wyszarpniętą z tarczy.

Jeżeli strzała wbiła się w matę tak głęboko, że lotki są częściowo lub całkowicie schowane, łucznik powinien wyciągnąć strzałę od tyłu.
To zapobiega uszkodzeniom lotek, zwłaszcza pierzastych. Po wyciągnięciu należy strzały umieścić w kołczanie albo trzymać w ręku w pobliżu grotów zanim zostaną umieszczone w kołczanie.

lisek

Logowanie

Licznik odwiedzin

Dzisiaj0
Wczoraj24
Wizyt w tygodniu63
Wizyt w miesiącu290
Łącznie wizyt338233

Sponsorzy

Ameoli

Pielgrzymka


Gminny Ludowy Klub Sportowy
"UNIA" Pielgrzymka

PBS Złotoryja: 44 8658 0009 0014 4922 2000 0010


Copyright © 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.